Đào tạo và sát hạnh

Trung tâm CDMI đào tạo cho tập đoàn SCG tại Thái Lan

Ngày 24/8/2018, tại In Rayong, Thái Lan, Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng (CDMI), Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng triển khai khóa đào tạo phổ biến, hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cho cán bộ, nhân viên của Công ty …

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Kính gửi các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Căn cứ công văn số 720/GĐ-CDMI ngày 26/06/2018 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) về việc mời tham dự khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi …

Kết quả sát hạch lần 2 khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng

Số lượng học viên đăng ký tham gia sát hạch lần 2 khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng:   TT Nghiệp vụ Kiểm định Tại Hà Nội Tại TPHCM 1 Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cốp pha trượt 1 27 2 Nghiệp vụ kiểm định cần phân phối bê tông độc lập 2 20 3 Nghiệp vụ kiểm định máy …

Thông báo Kết quả sát hạch khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Kết quả sát hạch khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:   1. Thông tin về khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng   TT Nghiệp vụ Kiểm định Số lượng …