Cùng nhau chống giặc Co vy
Tăng cường thể dục không đi khỏi nhà
Không tập trung, không la cà
Làm việc, đọc sách thật là nhân văn

Hãy khai báo thật là nhanh
Chớ đừng giấu diếm lại thành nguy cơ
Không trục lợi, không thờ ơ
Đồng lòng chung sức bây giờ là hay

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Giữa bối cảnh dịch đong đầy thương yêu
Kiên trì, quyết liệt bao nhiêu
Ngày mai tươi sáng sẽ nhiều niềm vui

Việt Nam ơi , Việt Nam ơi
Thấy bao ánh mắt, nụ cười mát trong
Vô tư hiến giọt máu hồng
Núi sông lại đẹp núi sông sáng ngời

Mai Phong/8/4/2020