Toàn cảnh Hội Nghị

 

Chiều ngày 11/01/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng (Trung tâm CDMI), Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự Hội nghị  có Cục trưởng Cục Giám định Phạm Minh Hà cùng các lãnh đạo Cục, Giám đốc Trung tâm CDMI và toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm.

 

Ông Nguyễn Bá Tuân, Giám đốc Trung tâm CDMI, phát biểu tổng kết công tác trong năm 2018

Thay mặt Trung tâm CDMI, Ông Nguyễn Bá Tuân –Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Theo Báo cáo, năm 2018, Ban Giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành các đơn vị của Trung tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: Từ hoạt động phục vụ quản lý nhà nước như hỗ trợ tổ chức Hội nghị, hội thảo, đề án đến công tác đào tạo, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng. Trong công tác dịch vụ tư vấn, Trung tâm đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng đến công tác tổ chức, hành chính, phát triển nguồn nhân lực. Các hoạt động phong trào Đảng, Đoàn, Thanh niên trong Trung tâm được Ban Giám đốc quan tâm, phát triển và có nhiều dấu ấn đáng ghi nhận.

 

Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công trình Xây dựng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2018, đồng thời biểu dương Trung tâm đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cục trưởng mong muốn, trên cơ sở những thế mạnh sẵn có và nền tảng mà Trung tâm đã xây dựng, Trung tâm tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2019.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Nguyễn Bá Tuân thay mặt toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên Trung tâm cảm ơn những đánh giá, ghi nhận của lãnh đạo Cục Giám định. Trung tâm CDMI có được thành công trong năm 2018 là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục, sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của tập thể Trung tâm. Năm 2019, Trung tâm sẽ xây dựng chương trình hoạt động hiệu quả, chủ động và quyết liệt triển khai các biện pháp để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao và các mục tiêu đặt ra.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp, tham luận, phát biểu từ cán bộ, nhân viên Trung tâm tập trung vào các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Trung tâm.