Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Cơ quan Điều hành Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thí nghiệm, Kiểm định và Quan trắc công trình xây dựng” và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVI tại Quảng Ninh.

Hội thảo, Hội nghị là diễn đàn trao đổi, thảo luận về công tác thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng. Kế hoạch tổ chức Hội thảo, Hội nghị như sau:

Thời gian: 01 ngày, vào ngày 19/4/2019

Địa điểm: Nhà khách tỉnh Quảng Ninh, số 277 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Xây dựng; Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh; đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; đại diện các Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đại diện các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; đại diện các Tổng công ty tư vấn và thi công xây dựng; đại diện các Công ty cung cấp thiết bị quan trắc, kiểm định, thí nghiệm; các thành viên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

Nội dung: (xem chương trình đính kèm).

Cục Giám định trân trọng kính mời các đơn vị đăng ký tham dự để Hội thảo và Hội nghị đạt kết quả./.

Xin vui lòng xem nội dung đính kèm:

  1. Thu moi tham du (Cuc Giam dinh)-19-4.pdf
  2. Thong bao (CDMI)-19-4.pdf
  3. Chuong trinh-19-4.pdf
  4. Phieu dang ky tham du -19-4.pdf