Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện

Ngày 12/11/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra khảo sát thực trạng công tác cải tạo, sửa chữa, phá …

Hỏi đáp

Chỉ huy trưởng có được quản lý đồng thời nhiều công trình?

Câu hỏi của bạn Trần Văn Đức tại Hà Nội hỏi: Cơ quan chúng tôi đang tiếp nhận tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 52 công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang từ biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động (52 công trình tương đương 270 đường ngang trên 7 tuyến đường sắt …