Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2018, tại Bộ Xây dựng, Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng (CDMI) thuộc Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Phạm Minh Hà, Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Cục Giám định cùng sự tham sự của Ban lãnh đạo Trung tâm CDMI và đông đủ cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Ông Nguyễn Bá Tuân, Giám đốc trung tâm trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt Trung tâm CDMI, ông Nguyễn Bá Tuân, Giám đốc trung tâm đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, tập trung vào các lĩnh vực: Đề án, dự án, hoạt động phục vụ cơ quan nhà nước, thường trực Mạng Kiểm định, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, đào tạo và tổ chức sự kiện, công tác tư vấn, tổ chức hành chính, đảng đoàn thể và tài chính kế toán của Trung tâm. Về cơ bản, các mặt hoạt động của Trung tâm đã đạt yêu cầu, đáp ứng được kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, vấn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục.

Xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Trung tâm chủ động rà soát lại các hoạt động, kiện toàn bộ máy, cố gắng phát huy các thế mạnh để đạt được kế hoạch mục tiêu đặt ra cho cả năm 2018.

Đại diện các đơn vị của Trung tâm phát biểu tham luận

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết, tập trung  vào các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Ông Phạm Minh Hà, Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Cục Giám định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Minh Hà đánh giá cao nỗ lực và kết quả công tác của lãnh đạo, cán bộ nhân viên Trung tâm CDMI đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Chỉ đạo định hướng  triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Cục trưởng đề nghị Trung tâm cần tập trung vào một số việc như: rà soát, kiện toàn về tổ chức, bộ máy, phát huy các thế mạnh về công tác kiểm định, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Cục giao.

Giám đốc Nguyễn Bá Tuân phát biểu cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục và khẳng định Trung tâm sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổ chức triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đặt ra trong năm 2018.