Thanh niên Cục Giám định hỗ trợ Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tham gia phòng chống đại dịch Covid -19

Được sự đồng ý của Đảng ủy Bộ Xây dựng, vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã tổ chức trao tặng khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây …

Hỏi đáp

Chỉ huy trưởng có được quản lý đồng thời nhiều công trình?

Câu hỏi của bạn Trần Văn Đức tại Hà Nội hỏi: Cơ quan chúng tôi đang tiếp nhận tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 52 công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang từ biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động (52 công trình tương đương 270 đường ngang trên 7 tuyến đường sắt …