Chống dịch Covid-19

Cùng nhau chống giặc Co vy Tăng cường thể dục không đi khỏi nhà Không tập trung, không la cà Làm việc, đọc sách thật là nhân văn Hãy khai báo thật là nhanh Chớ đừng giấu …

Hỏi đáp

Chỉ huy trưởng có được quản lý đồng thời nhiều công trình?

Câu hỏi của bạn Trần Văn Đức tại Hà Nội hỏi: Cơ quan chúng tôi đang tiếp nhận tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 52 công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang từ biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động (52 công trình tương đương 270 đường ngang trên 7 tuyến đường sắt …