Nhiệm kỳ Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, lĩnh vực xây dựng còn những tồn tại gì?

Ngày 26.12, tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Xây dựng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, khuyết điểm. Thứ trưởng Bộ Xây …

Hỏi đáp

Chỉ huy trưởng có được quản lý đồng thời nhiều công trình?

Câu hỏi của bạn Trần Văn Đức tại Hà Nội hỏi: Cơ quan chúng tôi đang tiếp nhận tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 52 công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang từ biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động (52 công trình tương đương 270 đường ngang trên 7 tuyến đường sắt …