Biến cát biển thành cát xây dựng

Việc chế biến thành công cát biển thành cát xây dựng ở Phú Quốc không chỉ đáp ứng nhu cầu xây dựng mà còn góp phần giải quyết nạn sạt lở do thiếu hụt trầm tích cho ĐBSCL Sau …

Hỏi đáp

Nghiệm thu công việc xây dựng

Câu hỏi của bạn Lê Mạnh Tuấn tại hòm thư qlda3.ctp.cp@gmail.com hỏi Năm 2008, Công ty chúng tôi có triển khai thi công một công trình trên địa bàn Hà Nội. Tại thời điểm thi công, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP đã có hiệu lực Để tiết …