Bộ Xây dựng góp ý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bến cảng Liên Chiểu TP Đà Nẵng

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải góp ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng …

Hỏi đáp

Về việc phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Câu hỏi của bạn Nguyễn Hải Anh tại địa chỉ thư điện tử : haianhn21@gmail.com: Dự án tôi đang triển khai có quy mô 15ha, giá trị xây lắp 70 tỷ cho phần hạ tầng kỹ thuật (Tính theo suất đầu tư tra tại Quyết định 706/QĐ-BXD do BXD ban hành ngày 30/06/2017). Khi lập chi phí cho phần thiết kế công …