Bộ Xây dựng: Cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ

Thời gian qua, Bộ Xây dựng luôi coi công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh và …

Hỏi đáp

Nghiệm thu bê tông cọc khoan nhồi

Câu hỏi của bạn Lê Danh Duyên tại hòm thư duyenledanh@gmail.com hỏi : Công ty chúng tôi đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi. Theo TCXDVN 326:2004  quy định về lấy mẫu bê tông cọc: "11.5.1 Bê tông tru­ớc khi đổ phải lấy mẫu, mỗi cọc 3 tổ mẫu lấy cho ba phần, đầu, giữa và mũi cọc, mỗi tổ 3 mẫu. …