Hội nghị Thường vụ BCH Hội và Lễ kết nạp hội viên mới

Vừa qua, tại hội trường Viện Vật liệu xây dựng, Thường vụ Ban chấp hành Hội Bê tông Việt Nam đã tổ chức cuộc họp thường kỳ. Tham gia cuộc họp có gần đầy đủ các Phó Chủ tịch, các Ủy …

Hỏi đáp

Nghiệm thu bê tông cọc khoan nhồi

Câu hỏi của bạn Lê Danh Duyên tại hòm thư duyenledanh@gmail.com hỏi : Công ty chúng tôi đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi. Theo TCXDVN 326:2004  quy định về lấy mẫu bê tông cọc: "11.5.1 Bê tông tru­ớc khi đổ phải lấy mẫu, mỗi cọc 3 tổ mẫu lấy cho ba phần, đầu, giữa và mũi cọc, mỗi tổ 3 mẫu. …