Chỉ huy trưởng có được quản lý đồng thời nhiều công trình?

Câu hỏi của bạn Trần Văn Đức tại Hà Nội hỏi: Cơ quan chúng tôi đang tiếp nhận tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 52 công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang từ biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động (52 công trình tương đương 270 đường ngang trên 7 tuyến đường sắt quốc gia với phạm vi từ Lạng Sơn đến tỉnh Đồng Nai - 34 tỉnh, thành phố; khối lượng chính là phần thông tin - tín hiệu đường sắt) của Tổng Công ty Đường …

Cách tính thời gian kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng

Câu hỏi của ông Đào Kiên Chung tại hòm thư chungcosic@gmail.com hỏi Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với hạng II là “có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên” và hạng III là “từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao …

Về việc phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Câu hỏi của bạn Nguyễn Hải Anh tại địa chỉ thư điện tử : haianhn21@gmail.com: Dự án tôi đang triển khai có quy mô 15ha, giá trị xây lắp 70 tỷ cho phần hạ tầng kỹ thuật (Tính theo suất đầu tư tra tại Quyết định 706/QĐ-BXD do BXD ban hành ngày 30/06/2017). Khi lập chi phí cho phần thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật, tra bảng 14 , Quyết định 79/QĐ-BXD do BXD ban hành ngày 15/02/2017 thì ngoài tổng giá trị xây lắp thì hệ số chi phí còn phụ …

Áp dụng Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng xây dựng công trình xây dựng

Câu hỏi của bạn Dương Lạc tại hòm thư duonglac@gmail.com hỏi : Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Huỳnh Văn Lượng hỏi về việc áp dụng Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng xây dựng công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng xây dựng công trình xây …

Thành phần trong các biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Câu hỏi của bạn Nguyen Hai Thanh tại hòm thư haipmuqnam@gmail.com hỏi : Đơn vị chúng tôi là Ban quản lý dự án xây dựng cầu đường vừa mới được thành lập nhưng không có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng nên phải thuê nhà thầu giám sát thi công xây dựng, trong quá trình ban hành các biên bản nghiệm thu chúng tôi gặp một số vướng mắc nên xin được hỏi như sau: 1. Đối với biên bản nghiệm thu công việc xây dựng: thành phần nào …