Chỉ huy trưởng có được quản lý đồng thời nhiều công trình?

Câu hỏi của bạn Trần Văn Đức tại Hà Nội hỏi: Cơ quan chúng tôi đang tiếp nhận tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 52 công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang từ biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động (52 công trình tương đương 270 đường ngang trên 7 tuyến đường sắt quốc gia với phạm vi từ Lạng Sơn đến tỉnh Đồng Nai - 34 tỉnh, thành phố; khối lượng chính là phần thông tin - tín hiệu đường sắt) của Tổng Công ty Đường …

Nghiệm thu công việc xây dựng

Câu hỏi của bạn Lê Mạnh Tuấn tại hòm thư qlda3.ctp.cp@gmail.com hỏi Năm 2008, Công ty chúng tôi có triển khai thi công một công trình trên địa bàn Hà Nội. Tại thời điểm thi công, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP đã có hiệu lực Để tiết kiệm thời gian và lưu trữ hồ sơ, căn cứ Điều 2, điều 3 Nghị định 49/2008, Công ty chúng tôi đã tự biên soạn và ban hành Mẫu Biên bản nghiệm thu, trong …

Về việc lập Phương án thiết kế sơ bộ

Câu hỏi của bạn Nguyễn Công Hiếu tại hòm thư conghieu1001@gmail.com hỏi : Trong quá trình hoàn thiện đầy đủ hồ sơ cho chủ đầu tư, chúng tôi gặp về vấn đề như sau: Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế gộp thành một quyển do chủ đầu tư lập và bên tôi đã lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng nộp cho chủ đầu tư nhưng bên chủ đầu tư yêu cầu phải thêm cả phương án kỹ thuật khảo sát, lý do là chủ đầu tư có nhiệm vụ khảo sát thì phải có phương …

Quy định việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư

Câu hỏi của bạn Lê Nguyên Hiếu tại hòm thư hieu.qldayte@gmail.com hỏi : Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì không quy định việc chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) phải ghi chép nhật ký giám sát chủ đầu tư. Vậy kính đề nghị quý Bộ giải đáp cho tôi về quy định về việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư? Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước …

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ATXD-BXD

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Bình tại địa chỉ thư điện tử : vanbinhks1990@gmail.com: Xin hỏi về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ATXD-BXD? Sau khi xem xét, Cục Giám định có ý kiến như sau: 1. Ngày 16/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BXD về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt, cần phân phối bê tông độc lập, máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi …