Câu hỏi của bạn Tuấn Nguyễn Quốc tại hòm thư mrtuan9@gmail.com hỏi :

“Hiện nay nhà thầu đã dùng máy tính trên công trường để lập biên bản nghiệm thu cho rõ ràng sạch sẽ. Cho nên chúng tôi xin hỏi nếu nhà thầu dùng luôn máy tính để đánh nhật ký thi công hàng ngày thì có được không? Nếu được thì phải đánh theo mẫu nào?”.

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Sổ nhật ký thi công xây dựng công trình được lập theo hướng dẫn tại điểm 3.4 và điểm 3.5 khoản 3 mục II của Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì nhà thầu thi công xây dựng không được lập nhật ký thi công xây dựng trên máy tính vì các trang máy tính vẫn có thể được thay đổi về nội dung do không đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng