Nhằm khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày 23, 24/6/2018, Bộ Xây dựng đã hỗ trợ tỉnh Lai Châu 1.000 tấn xi măng giúp địa phương kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ làm hư hỏng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở của người dân, sớm ổn định sinh hoạt và hoạt động của địa phương.


Đoàn công tác Bộ Xây dựng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu

Trước đó, ngày 21/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã có chuyến công tác, làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác của Bộ có đại diện các đơn vị: Cục Quản lý hoạt động; Cục Giám định; Cục Hạ tầng; Cục Quản lý nhà; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia cùng Báo Xây dựng và Truyền hình Xây dựng.

Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Giàng A Tính – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng đại diện các Sở, Ban, ngành của tỉnh. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, các đơn vị thuộc bộ tham gia ý kiến. Thứ trưởng Lê Quang Hùng kết luận:

Trên cơ sở báo cáo từ Sở Xây dựng về tình hình quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng kết luận: Lai Châu là một tỉnh miền núi đang trên đà phát triển, tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ quy định và chưa có nhiều vướng mắc lớn. Tuy nhiên, để giúp địa phương hoàn thiện cơ chế và thể chế trong quản lý Nhà nước, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Cục Quản lý hoạt động xây dựng cần nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương thống nhất quy định trong trình tự thẩm định về nội dung phòng cháy, chữa cháy giữa Điều 15, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án ĐTXD.


Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Lai Châu.

Cục Hạ tầng Kỹ thuật hướng dẫn địa phương lập các báo cáo nghiên cứu khả thi cho từng đối tượng công trình dự án để kêu gọi đầu tư và hỗ trợ tỉnh tiếp cận các nguồn vốn ODA để đầu tư xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống cấp nước đô thị Nậm Nhùn và Nậm Tăm.

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản nghiên cứu, rà soát việc cho vay ưu đãi đối với từng vùng miền, đặc biệt là vùng sâu vùng xa cũng như phong tục tập quán của các dân tộc nhằm đảm bảo việc xây dựng nhà cho người nghèo hiệu quả và ổn định.

Cục Giám định và Cục Kinh tế xây dựng rà soát và có hướng dẫn kịp thời đối với Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Vụ Quy hoạch Kiến trúc rà soát và có hướng dẫn các địa phương việc thực hiện, triển khai lập các Quy hoạch Xây dựng Vùng tỉnh; Quy hoạch Xây dựng trong thời gian Luật Quy hoạch mới chưa được ban hành.

Viện Quy hoạch và Cục Giám định nhà nước về chất lượng CTXD lưu ý khi triển khai một số đề tài nghiên cứu liên quan đến công tác phòng chống thiên tai cần đưa ra các chỉ dẫn, hướng dẫn cũng như các dấu hiệu nhận biết để các địa phương lập bản đồ lũ ống, lũ quét, các điểm có nguy cơ sạt lở và các vùng tụ thủy nhằm phòng tránh khi có thiên tai trong mùa mưa bão.

Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng phối hợp với Vụ VLXD huy động hỗ trợ ủng hộ tỉnh Lai Châu khoảng 1.500 ÷ 2.000 tấn xi măng để giúp địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ làm hư hỏng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và nhà cửa của người dân, sớm ổn định sinh hoạt và hoạt động của địa phương.

Báo Xây dựng