news

Bộ Xây dựng: Cấm sử dụng căn hộ chung cư làm dịch vụ cho thuê theo giờ (8:54 08/10/2020)

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP.HCM do Ban Dân nguyện chuyển đến ngày 24/7/2020 với nội dung kiến nghị: "Xem xét, giải thích rõ các quy định liên quan đến việc sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày và chế tài xử lý cụ thể; do hiện nay việc quản lý loại hình cho thuê này hết sức khó khăn; nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động mại dâm, ma …