Bộ Xây dựng vừa có Văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian dự án Khu công nghệ môi trường xanh của tỉnh Long An (kèm theo Văn bản số 3617/UBND-KT ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Long An về việc gia hạn thời gian hoàn thành báo cáo dự án phục vụ xem xét ưu đãi đầu tư lĩnh vực xã hội hóa đối với dự án Khu công nghệ môi trường xanh tỉnh Long An).

Phối cảnh Dự án Khu công nghệ môi trường xanh tỉnh Long An (Nguồn: Internet).

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo kết luận số 384/TB-VPCP ngày 02/12/2016 tại cuộc họp về ưu đãi đầu tư lĩnh vực xã hội hóa dự án có vốn đầu tư nước ngoài (Dự án Khu công nghệ Môi trường xanh), Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2926/BXD-HTKT ngày 26/12/2016 gửi UBND tỉnh Long An về việc rà soát quy hoạch Khu công nghệ Môi trường xanh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An (tại Văn bản số 3617/UBND ngày 16/8/2018), hiện nay Cty CP Xử lý chất thải Việt Nam – Long An đang hoàn thiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Long An cần chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, làm cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ dự án, đề xuất, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về các ưu đãi đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực ưu tiên đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Báo Xây dựng