Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường, với diện tích 21 ha, diện tích sàn 119.952 m2, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng. Dự kiến, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ khánh thành, đi vào hoạt động từ tháng 12/2017.

Còn Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường, với diện tích 21,7 ha, diện tích sàn 119.962 m2, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng. Dự kiến, sẽ khánh thành giai đoạn I vào tháng 12/2016, khánh thành toàn bộ tháng 12/2017.