Kiểm tra độ bằng phẳng của thép tấm

Bài viết trước đó Đồng hồ đo chiều dày
Bài viết sau đó Dưỡng bán kính Mitutoyo