Đo chỉ tiêu các lớp đất, đo độ ẩm và độ chặt bằng phương pháp phóng xạ