Ngày 12/11/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra khảo sát thực trạng công tác cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng và đề xuất các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng”.

Dự án do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Lê Đông Thành – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Bảo vệ kết quả thực hiện Dự án trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ông Nguyễn Bá Tuân cho biết, ở Việt Nam hiện nay, quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng và ở hầu khắp các địa phương trên toàn quốc. Cùng với việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng mới các công trình, cải tạo, duy tu công trình cũ đã hết niên hạn sử dụng, công trình bị hư hỏng, xuống cấp… cũng là một hoạt động tất yếu, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Hiện nay, theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương, toàn quốc có khoảng 2.000 chung cư cũ, tập trung chủ yếu ở Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó nhiều công trình đã bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến diện mạo mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều đô thị khác đã ban hành chủ trương cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới các công trình này. Tuy nhiên sau nhiều năm thực hiện, kết quả thu được rất hạn chế. Nhiều khu chung cư cũ hư hỏng nặng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được cải tạo, xây dựng mới do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Ông Nguyễn Bá Tuân cho biết, Luật Xây dựng sửa đổi ban hành năm 2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành đã kiểm soát bao quát và toàn diện các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng với công trình xây dựng mới. Tuy nhiên, đối với các công trình cải tạo, sửa chữa hoặc phá dỡ thì các quy định chưa rõ nét, cơ quan quản lý nhà nước chưa có công cụ để kiểm soát các hoạt động này. Do đó, việc điều tra khảo sát thực trạng công tác cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng và đề xuất các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng là đặc biệt cần thiết.