Sáng ngày qua, (23/7) Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng mới chính thức ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo cán bộ, công nhân viên…

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng được hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh.

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai có 10 phòng chuyên môn, 1 Chi cục, 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục, 2 đơn vị sự nghiệp thuộc phòng.

Bộ máy lãnh đạo Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh gồm 1 Giám đốc và 5 Phó Giám đốc, được bổ nhiệm từ Giám đốc Sở Xây dựng và các Phó Giám đốc Sở Giao thông, Sở Xây dựng cũ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lễ công bố quyết định thành lập Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai. (Ảnh Dân trí)

Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; vận tải; an toàn giao thông; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; thị trường bất động sản…

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.