Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn: “Nghiên cứu đề xuất công nghệ cấp nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững ở một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang”.
Máy massage

Định hướng mục tiêu gồm: Đánh giá được thực trạng nguồn nước và xác định được cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình khai thác nước tại một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang; đề xuất được giải pháp lưu giữ, bổ cập, khai thác và bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm theo hướng bền vững cho một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang; xây dựng được 1 mô hình cấp nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững cho 100-150 hộ dân tại 1 đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang.

Yêu cầu đối với kết quả là: Báo cáo thực trạng nguồn nước và xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình khai thác nước tại một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang; báo cáo các đề xuất, giải pháp lưu giữ, bổ cập, khai thác và bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm theo hướng bền vững cho một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang; 01 mô hình cấp nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững cho 100 đến 150 hộ dân tại 01 đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang; quy trình vận hành, duy tu bảo dưỡng đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt bền vững đáp ứng theo Quy chuẩn hiện hành về nước sinh hoạt; 02 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước; hỗ trợ đào tạo 1-2 thạc sỹ.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 02/5/2018.

Theo chinhphu.vn