Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên – Huế do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 06/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên -Huế.


Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. (Nguồn: Internet)

 

Cụ thể, cử tri tỉnh Thừa Thiên – Huế có kiến nghị gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về việc: “Hiện nay, người dân sống trên địa bàn tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô rất bức xúc vì không thể xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa do vướng quy hoạch. Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5631/VPCP-CN ngày 14/6/2018 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Cử tri đề nghị Bộ quan tâm rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô để người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Về vấn đề này sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 5631/VPCP-CN ngày 14/6/2018 của Văn phòng Chính phủ:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 5631/VPCP-CN ngày 14/6/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1613/BXD-QHKT ngày 04/7/2018 gửi UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế với nội dung cơ bản là đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch để làm rõ được phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; đánh giá rõ các ảnh hưởng đến tính chất, chức năng, quy mô ranh giới, định hướng phát triển chung của khu kinh tế.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ trình tự lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp đối với các nội dung dự kiến điều chỉnh cục bộ.

Tới thời điểm này, Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch được chỉnh sửa, bổ sung (theo đề nghị tại Văn bản số 1613/BXD-QHKT ngày 04/7/2018) của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Sau khi nhận được hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được bổ sung, hoàn chỉnh, Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến của các các bộ, ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về nội dung người dân sống trên địa bàn tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô rất bức xúc vì không thể xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa do vướng quy hoạch:

Theo các quy định pháp luật hiện hành, việc cấp phép xây dựng được căn cứ vào các quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 trước năm 2015) và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và các cơ quan cấp dưới được ủy quyền. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008 không phải là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa của người dân trong khu kinh tế.

Nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên – Huế nêu tại Công văn số 283/BDN ngày 06/7/2018 của Ban Dân nguyện chưa làm rõ khu vực cụ thể, nội dung vướng mắc (liên quan đến quy hoạch chung hay do quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) nên Bộ Xây dựng không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Trong trường hợp các vướng mắc có liên quan đến điều chỉnh cục bộ nêu tại mục 1 văn bản này, với trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế trong quá trình triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa trong phạm vi Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định về các nội dung điều chỉnh cục bộ.

Theo Báo Xây dựng