Sau khi nhận được Công văn số 2194/ĐCKS-KS ngày 15/8/2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các vấn đề liên quan đến quy hoạch khu vực đề nghị cấp phép khai thác mỏ đá granit làm ốp lát tại khu vực Hòn Chuông (xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.


Ảnh minh họa (nguồn ảnh internet)

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012, thì khu vực mỏ đá granit ốp lát Hòn Chuông (diện tích 683 ha) thuộc xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Đối chiếu với nội dung quy hoạch nêu trên và căn cứ vào ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 8385/UBND-KT ngày 16/8/2018 về các vấn đề liên quan đến khu vực đề nghị cấp phép khai thác mỏ đá granit làm ốp lát khu vực Hòn Chuông (diện tích 6,4ha) thuộc xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Bộ Xây dựng thống nhất khu vực đề nghị cấp phép khai thác đá granit làm ốp lát của Cty TNHH granite Đại Thành (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1176/GP-BTNMT ngày 19/5/2015 và Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại Quyết định số 1044/QĐ-HĐTLQG ngày 12/01/2017) nằm trong ranh giới khu vực mỏ đá granit ốp lát Hòn Chuông (diện tích 683 ha) thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam tại Quyết định số 45/QĐ-TTg nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH granite Đại Thành đảm bảo sự phù hợp về ranh giới, tọa độ với địa danh khu vực cấp phép và không chồng lấn với các dự án khác.

Báo Xây dựng