Sáng 01/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình Tọa đàm mùa Xuân 2019, với sự tham gia hơn 500 đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Tọa đàm mùa xuân 2019 của Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng: “Một trong những yếu tố rất quan trọng trong thu hút và thúc đẩy đầu tư, đó là yêu cầu phải có được một không gian phát triển và môi trường kinh tế – xã hội, thể chế của thành phố để đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đối với Đà Nẵng. Muốn làm được điều này phải có sự gắn kết hữu cơ, chặt chẽ giữa quy hoạch chung xây dựng thành phố và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố”.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh của Quy hoạch chung xây dựng thành phố và đồng ý lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Quy hoạch chung. Nhiệm vụ của thành phố là tổ chức triển khai xây dựng để có được một bản Quy hoạch chung có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới.

Đồng thời Bộ trưởng cũng đã đưa ra một số vấn đề cần góp ý đối với sự phát triển của TP Đà Nẵng. Đó là: Phải cụ thể hoá được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng tới năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045.

Tiếp cận và sử dụng phương pháp quy hoạch đô thị tổng hợp, tạo lập được một không gian phát triển tổng thể và bố trí các khu chức năng đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế và tổ chức môi trường sống cho nhân dân thành phố.

Thể hiện được bản sắc của thành phố gắn với giải quyết tốt các vấn đề xây dựng đô thị thông minh, đô thị sinh thái, tiết kiệm năng lượng, đô thị nén; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. “Tôi rất hy vọng cách tiếp cận và nội dung cụ thể của các vấn đề này của Đà Nẵng sẽ là những kinh nghiệm quý để áp dụng trong quy hoạch của các đô thị trên toàn quốc”, Bộ trưởng nhận định.


Tọa đàm có sự góp mặt 500 đại biểu đến từ nhiều doanh nghiệp, Tập đoàn đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Chương trình Tọa đàm mùa Xuân năm 2019 nhằm tập hợp được các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng và nhân dân thành phố. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của thành phố với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan trong quá trình xây dựng quy hoạch.

Chương trình Tọa Đàm mùa Xuân được TP Đà Nẵng tổ chức từ năm 2018. Chương trình, nhằm lắng nghe, tiếp nhận những góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hội, hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, nhằm giúp cho các dự án triển khai có hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Đồng thời cũng là dịp để chia sẻ những cảm nhận, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Đà Nẵng, tăng cường và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư vào thành phố trong thời gian đến.

Theo chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019, Đà Nẵng đưa ra 44 dự án đang kêu gọi đầu tư và 16 dự án đang tiếp xúc đàm phán đầu tư. Trong 44 dự án đang kêu gọi đầu tư có 14 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, 20 dự án sản xuất công nghiệp và một số dự án liên quan đến nông nghiệp, giáo dục, du lịch, khu công nghiệp.

Báo Xây dựng

Trong chương trình Tọa đàm mùa xuân năm 2109, TP Đà Nẵng sẽ Ký kết Hợp đồng triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn và các hợp đồng tài trợ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Đồng thời, trao giấy chứng nhận đầu tư/quyết định đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn gần 500 triệu USD và thông báo nghiên cứu đầu tư cho 13 dự án, với tổng số vốn dự kiến trên 3,6 tỷ USD.