Sàng cát theo TCVN

Bộ bao gồm sàng các cỡ lỗ: ; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14mm kèm đáy và nắp sàng