Ngày 16/3, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ 2017 và triển khai công tác năm 2018. Dự Hội nghị có đại diện Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Đảng ủy khối Bộ Xây dựng, tập thể cấp ủy trực thuộc, Ban thường vụ Đoàn thanh niên khối, Ban thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở.


Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các đơn vị như TCty Xây dựng số 1- CTCP thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều đạt và vượt.

Riêng TCty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – CTCP cơ bản đã hoàn tất quá trình chuyển đổi quá trình cổ phần hóa; trong đó Nhà nước chiếm 36% vốn điều lệ; các đơn vị lĩnh vực xây lắp như Cty CP xây dựng số 5, Cty CP Licogi 16, Cty CP Chương Dương, Cty CP miền Đông, Cty CP xây dựng số 14… đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc phối hợp với hội đồng quản trị, tổng giám đốc về xây dựng nghị quyết liên quan đến chiến lược đầu tư, phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Cty CP Lilama 18 tiếp tục khẳng định thương hiệu và thế mạnh khi tham gia xây dựng nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực dầu khí, nhiệt điện, thủy điện, xi măng.

Cty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, Cty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng, Chi nhánh Cty CP Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu trong lĩnh vực tư vấn, giám sát và kiểm định chất lượng xây dựng; các đơn vị tư vấn, đơn vị sự nghiệp kinh tế nhìn chung hoạt động ổn định giúp Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý của Ngành và tham gia nhiều chương trình quy hoạch và quản lý đô thị của các địa phương phía Nam.

Viện quy hoạch Xây dựng miền Nam đã báo cáo Đồ án quy hoạch phát triển vùng TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đạt kết quả tốt; trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2017 – 2018 theo kết quả kỳ thi quốc gia đảm bảo đúng quy định; hợp tác mở rộng ngành nghề đào tạo đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo chất lượng cao.
Bàn học cho bé
Trường Cao đẳng Xây dựng TP Hồ Chí Minh mặc dù luôn nỗ lực nhưng công tác tuyển sinh gặp rất nhiều khó khăn (chỉ đạt 70% chỉ tiêu tuyển sinh), Nhà trường đang chú trọng xây dựng thương hiệu, mở nhiều ngành nghề mới, thay đổi phương pháp và nâng cao chất lượng đào tạo để thu hút học viên; Cục công tác phía Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ giao tại các địa phương phía Nam; Cơ quan Đảng ủy khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng khối thi đua 16. Trong năm 2017, các ban Đảng ủy khối đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đoàn thanh niên khối tiếp tục giữ vững danh hiệu cơ sở Đoàn xuất sắc trong Cụm thi đua Xây dựng – Giao thông.


Đại diện Thường vụ Đảng ủy khối trao Giấy khen cho các Đảng bộ, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2017.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo thực hiện, quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017); tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy khối thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Thành lập các tổ công tác tham dự kiểm điểm ở cơ sở; toàn Đảng bộ đã kết nạp 103 đảng viên mới, vượt 03% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (bằng 75% so với năm 2016); chuyển đảng chính thức 166 đảng viên dự bị; tổ chức các buổi lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 20 đồng chí, phát thẻ đảng cho 162 đảng viên mới, cấp lại 02 thẻ đảng; tiếp nhận 28 đảng viên chuyển đến, chuyển sinh hoạt đi cho 127 đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ đã chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chăm lo thực hiện đầy đủ các chế độ, tiền lương, thưởng cho cán bộ, công nhân viên và người lao động dịp Tết Nguyên đán 2017; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên khối tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2022; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và tập hợp thanh niên.


Đại diện Thường vụ Đảng ủy khối trao giấy khen các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, theo đó các đơn vị phát huy thế mạnh theo từng lĩnh vực hoạt động đặc thù của đơn vị để tăng tính cạnh tranh, đảm bảo yếu tố ổn định, chú trọng hiệu quả và có tăng trưởng; nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp, chủ động đẩy mạnh việc liên kết phát triển giữa các đơn vị; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; đảm bảo quan hệ hài hòa tiến bộ, bền vững giữa người sử dụng lao động với công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Các trường đào tạo tiếp tục phát huy thương hiệu sẵn có, chủ động tiếp cận, quảng bá bằng nhiều hình thức để thu hút học sinh đăng ký nguyện vọng vào trường trước kỳ thi quốc gia; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII để sắp xếp, tinh gọn bộ máy, có biện pháp tích cực để tự chủ tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động; quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức quản lý với những yêu cầu toàn diện và ngày càng cao hơn; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghề theo yêu cầu phát triển của thị trường lao động; Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng), Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam sớm ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế về chức năng nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý của Ngành và các kế hoạch được giao.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 và Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII); tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước về chương trình phát triển kinh tế – xã hội, về an ninh, ngoại giao, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018, kỷ niệm 35 năm thành lập Đảng bộ Khối; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018 về xây dựng tác phong công tác của cán bộ, đảng viên gắn với với việc chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng; đổi mới phương pháp, biện pháp thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Các cấp ủy cơ sở, chính quyền đơn vị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động và phát huy tốt vai trò theo chức năng nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở kiện toàn tổ chức, triển khai các hoạt động theo chủ đề năm.

Đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối nhấn mạnh: “Ngoài thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cấp ủy các đơn vị phải quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, cần chú trọng quản lý tốt nề nếp sinh hoạt, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hỗ trợ cho hoạt động của Đoàn thanh niên ổn định và phát triển…”.


Đại diện Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Đảng ủy khối trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa các Đảng viên 30 năm tuổi Đảng đợt 3/2.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 3/2 cho 03 đồng chí, gồm: Bùi Dương Hùng, Đỗ Hồng Quân, Nguyễn Thanh Sơn.

Theo Báo Xây dựng