Kính gửi các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Căn cứ công văn số 720/GĐ-CDMI ngày 26/06/2018 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) về việc mời tham dự khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình, Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng (Trung tâm CDMI) – đơn vị trực thuộc Cục Giám định được giao tổ chức khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình xin thông báo thời gian địa điểm và kinh phí của các khóa đào tạo cụ thể trong các file đính kèm dưới đây:

1. Công văn chiêu sinh ATLĐ (CGĐ)

2. Thông báo đào tạo ATLĐ (CDMI)

3. Phiếu đăng ký

4. PHỤ LỤC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 Thời gian và địa điểm:

  • Tại TP. Hà Nội: dự kiến bắt đầu vào ngày 01/08/2018
  • Tại TP. Hồ Chí Minh: dự kiến bắt đầu từ ngày 15/08/2018

Thời gian đăng ký tham dự: Trước ngày 15/07/2018

Trung tâm CDMI trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình tham dự.