Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

– Giám sát thi công xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Chỉ huy trưởng công trường
An toàn lao động
Giám đốc quản lý dự án
Lập hồ sơ hoàn thành công trình
Nghiệp vụ đấu thầu (cơ bản, nâng cao)
Lập dự toán và đo bóc khối lượng
Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng.
Định giá xây dựng