Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2019 (10:58 31/12/2018)

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng; Giá viện phí mới cho bệnh nhân có và không có BHYT; Thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2019. Từ 1/1/2019, áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới Ngày 16/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng mới cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu …