Ngày 02/6/2020 Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) – Cơ quan Điều hành Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam đã có Thư mời số 513/GĐ-CDMI về việc mời tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVII. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên kế hoạch tổ chức Hội thảo và Hội nghị có sự thay đổi. Cục Giám định thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo, Hội nghị thay đổi như sau:

Thời gian: 13h30’ Thứ 6, ngày 03/7/2020.

Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Thông báo thay đổi thời gian