Thiết bị kiểm định về kính

Thiết bị kiểm tra phân mảnh kính

- Kiểm tra độ phân mảnh của kính: - Cho phép lưu chữ kết quả phân mảnh dưới dạng kỹ thuật số - Tự động xác định số hạt tối thiểu - Tự động xác định vị trí hạt đơn dài nhất …