TT

Tên tài liệu

Ghi chú

1

Giáo trình đào tạo nghiệp vụ về kiểm định công trình xây dựng

2

Giáo trình đào tạo nghiệp vụ về quan trắc công trình xây dựng

3

4

5

6

7

8

9

Quy trình nghiệm thu, thử nghiệm, kiểm định đánh giá chất lượng hệ mặt dựng nhôm kính

10

Quy trình kiểm định và thử tải đối với giàn không gian kết cấu thép khẩu độ lớn

 

11

Giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

 

12

 

13

Đường link

14

Đường link

15

Đường link

16

Đường link

17

Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 07

18

Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 08

19

Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 09

20

Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 10

21

22

23

24

25

26