TT
Tên tài liệu
Ghi chú
1
Giáo trình đào tạo nghiệp vụ về kiểm định công trình xây dựng
2
Giáo trình đào tạo nghiệp vụ về quan trắc công trình xây dựng
3
4
5
6
7
8
9
Quy trình nghiệm thu, thử nghiệm, kiểm định đánh giá chất lượng hệ mặt dựng nhôm kính
10
Quy trình kiểm định và thử tải đối với giàn không gian kết cấu thép khẩu độ lớn
 
11
Giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng
 
12
 
13
Đường link
14
Đường link
15
Đường link
16
Đường link
17
Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 07
18
Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 08
19
Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 09
20
Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 10
21
22
23
24
25
26