Phát điện.

Công suất cực đại : ≥ 3.0KVA

Bài viết trước đó Cân thủy tĩnh 6kg Shinko
Bài viết sau đó Cân kỹ thuật A&D