Ngày 24/10/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 711/QĐ-BXD về việc Hủy bỏ Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và thu hồi mã số LAS-XD đã cấp cho các Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có phòng thí nghiệm (LAS-XD) vi phạm điểm b, c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP gồm các Tổ chức sau:

1. Công ty cổ phần Minh Long

Mã số: LAS-XD 530

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Lô 51, Đường Hà Huy Giáp, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Quyết định bị hủy bỏ: 254/QĐ-BXD ngày 09/8/2013

Đã dừng hoạt động, không còn hoạt động tại địa điểm ghi trên Quyết định công nhận

2. Công ty TNHH Thương mại đầu tư và xây dựng Á Đông

Mã số: LAS-XD 1221

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Lô 32 đường Phạm Hùng, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm – tỉnh Ninh Thuận

Quyết định bị hủy bỏ: 357/QĐ-BXD ngày 22/10/2013

Không còn hoạt động tại địa điểm ghi trên Quyết định công nhận

3. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Cát Khánh

Mã số: LAS-XD 1397

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 280 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Quyết định bị hủy bỏ: 177/QĐ-BXD ngày 15/4/2014

Tổ chức đã báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên dừng hoạt động từ 01/01/2016

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 711QĐ-BXD.