• Tổ chức giao lưu trực tuyến trên trang mạng cơ sở dữ liệu www.kiemdinhxaydung.gov.vn để giải quyết và hỗ trợ kịp thời trước các nhu cầu của thực tiễn.
 • Hàng năm tổ chức các hội thảo vùng miền, hội nghị thường niên Mạng với các chương trình hội thảo khoa học trong chuyên môn, quản lý nhằm kiện toàn tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp của Mạng.- Năm 2005 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh
  – Năm 2006 tổ chức tại Cửa Lò –Nghệ An
  – Năm 2007 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia –Hà Nội
  – Năm 2008 tổ chức tại Đắc Lắk –TP. Buôn Ma Thuột
  – Năm 2009 tổ chức tại Tp. Cần Thơ
  – Năm 2010 tổ chức tại Nha Trang – Khánh Hòa
  – Năm 2011 tổ chức tại TP. Hà Nội
  – Năm 2012 tổ chức tại Thái Nguyên
  – Năm 2013 tổ chức tại TP. Đà Nẵng.
  – Năm 2014 tổ chức tại Tp. Cần Thơ
  – Năm 2015 tổ chức tại TP> Hồ Chí Minh
  – Năm 2016 tổ chức tại Vũng Tàu
  – Năm 2017 tổ chức tại Hải Phòng
  – Năm 2018 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh
  – Các Hội nghị vùng miền tổ chức định kỳ hàng
  năm
  – Các Hội thảo khoa học khác

 • Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng theo Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy
  chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là
  Quyết định 36/2012/QĐ-TTg);
  Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng được tổ chức 2 năm 1 lần
  Giải thưởng công trình chất lượng cao do Bộ Xây dựng quy định theo Điều 11 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất
  lượng công trình xây dựng