Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

 • Giám sát thi công xây dựng
 • Quản lý dự án đầu tư xâydựng
 • Chỉ huy trưởng công trường
 • An toàn lao động
 • Giám đốc quản lý dự án
 • Lập hồ sơ hoànthành công trình
 • Nghiệp vụ đấu thầu (cơ bản, nâng cao)
 • Lập dự toán và đo bóc khối lượng
 • Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng
 • Định giá xây dựng

Trung tâm Phát triển côngnghệ quản lý và kiểm địnhchất lượng được giao nhiệm vụ giúp Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật vừa được ban hành tớicác chủ thể tham gia vào hoạt động xây dựng.

Trung tâm đã tổ chức phổ biến trên 300 lớp tại tất cảcác tỉnh, thành phố trên cả nước về Luật xây dựng, Luật đấu thầu, các Nghị định209/2001/NĐ – CP, Nghị định12/2009/NĐ –CP, Nghị định15/2013/NĐ-CP và cácThông tư hướng dẫn…

 

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO