Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị của cử tri thành phố gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện – Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019.

Nội dung kiến nghị như sau: “Điều 66, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư nhưng thực tế nhiều nội dung vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư chưa có biện pháp chế tài xử lý, cụ thể như sau: Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư; Vi phạm bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; Ban quản trị nhà chung cư không tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên;

Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư không tham gia lớp bồi dưỡng kiến về quản lý, sử dụng nhà chung cư; Khoản 4 quy định về xử phạt các hành vi vi phạm của Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý vận hành nhà chung cư với mức phạt tiền tiền tư 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Tuy nhiên, Ban quản trị nhà chung cư không có kinh phí riêng mà chỉ là một tổ chức hoạt động theo tập thể và được UBND quận, huyện ban hành Quyết định công nhận, các thành viên tham gia đa số trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Dẫn đến khó xác định chủ thể để xử phạt hoặc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Do đó, kiến nghị Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ các biện pháp xử lý đối với hành vi nêu trên.

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ chưa có chế tài xử lý đối với hành vi chủ đầu tư (chủ sở hữu) nhà chung cư không nộp kinh phí bảo trì đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng, do đó đề xuất Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Chính phủ bổ sung nội dung này”.

Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 9/10/2018 về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Đến nay, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BXD và đang lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về việc bổ sung một số hành vi và hình thức xử phạt để xử lý vi phạm trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng xin ghi nhận, tiếp thu và báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2017/NĐ-CP theo chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong thời gian tới.