Xe biển xanh dừng trên cầu chụp ảnh: Thứ trưởng Bộ xây dựng xin lỗi