Ngày 27/02, tại trường Đại học Thủy lợi, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý & kiểm định xây dựng – Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) và Trung tâm Khoa học & triển khai kỹ thuật thủy lợi, Phòng thí nghiệm kỹ thuật công trình & môi trường – Trường đại học Thủy lợi.

hop tac nghien cuu nang cao hieu qua danh gia chat luong cong trinh xay dung
Với việc ký kết này hai bên sẽ tăng cường các hợp tác nghiên cứu và đào tạo.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác này nhằm phát huy tối đa nguồn lực phục vụ yêu cầu công tác chung giữa Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) và trường Đại học Thủy lợi trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Cụ thể, nội dung hợp tác bao gồm các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất như: Hợp tác trao đổi các nội dung liên quan đến đạo tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng bao gồm thiết kế, thi công, giám định chất lượng công trình xây dựng; Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phục vụ các hoạt động trong ngành xây dựng; Hợp tác để khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn có để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Việc ký kết thỏa thuận này sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và phục vụ các yêu cầu thực tế, đáp ứng xu hướng hội nhập, vì sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững trong lĩnh vực quản lý, đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Khánh Diệp – Trần Chuẩn