Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng (Cục Giám định) phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng theo kế hoạch và nội dung như sau:  

1. Thành phần tham dự:

Lãnh đạo Cục Giám định; Đại diện Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tư pháp; Đại diện Tòa án nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp xây dựng.

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2018.

3. Địa điểm: Khách sạn Royal Lotus – số 120A Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

4. Kinh phí:

Các đại biểu không phải đóng kinh phí tham dự Hội nghị. Chi phí ăn, ở, đi lại của các đại biểu do Cơ quan cử đại biểu tham dự thanh toán theo quy định.

Cục Giám định trân trọng kính mời Quý Cơ quan cử các cá nhân có liên quan tham dự Hội nghị./.

 

Chi tiết theo file đính kèm:

1059-GĐ-CDMI.PDF