Đo biến dạng, dao động, võng, nghiêng, áp suất,áp lực  nước lỗ rỗng, lực căng cáp, lún,….theo phương pháp  đo động  DYNAMIC, ứng dụng trong:

+ Kiểm định cầu các loại

+ Kiểm định các cấu trúc thép, bê tông cốt thép….